Barevné tiskárny OKI Barevné multifunkce OKI Černobílé multifunkce OKI Černobílé tiskárny OKI Jehličkové tiskárny OKI
Servis tiskáren OKI

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKYSmluvní strany


Prodávající - dodavatel
a
Kupující – zákazník

 

 

 

 

Předmět koupě


Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím el. obchodu - tzn. učinil řádnou objednávku a registraci všech povinných údajů a následně vše odeslal prostřednictvím emailu, což mu bylo následně potvrzeno na uvedený email.

 

 

 

 

Cena zboží


Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na stránkách el. obchodu a kupujícím byla akceptována zasláním objednávky. Autorské poplatky a SNC jsou zahrnuty v konečné ceně.

 

 

 

 

Platební podmínky

 

HOTOVĚ - platba v hotovosti na našem výdejním místě. Přívozní 2, Praha 7.

 

DOBÍRKA - platba v hotovosti při převzetí zásilky kupujícím od dopravce.

 

ZÁLOHOVÁ FAKTURA - platba bankovním převodem z bankovního účtu na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím.

 

FAKTURA - pro státní organizace dle dohody, pro stálé odběratele (min. 3 nákupy) - 14ti denní splatnost

 

 

 

 

 

Dodací podmínky, způsob dodání


V případě, že objednané zboží není skladem je dodací lhůta stanovena na 4-8 dnů od data potvrzení přijetí závazné objednávky.  Závaznou objednávkou se myslí objednávka, která je provedena a na kterou objednávající obdrží, od prodejce, potvrzení o přijetí objednávky. Dodací lhůta se může prodloužit nad výše uvedený rámec a to zejména v období letních prázdnin nebo vánoc.

Dopravu zboží provede dopravní společnost ( PPL, Česká pošta ) nebo prodávající na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Kupující může po předchozí domluvě využít osobního odběru na adrese Přívozní 2, Praha 7. Náklady vzniklé na opakovanou dopravu hradí kupující.

Doprava při zakoupení zboží v ceně nad 10 000,- Kč bez DPH je zdarma.

 

 

 

 

 

Záruční lhůta a podmínky


Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu na zařízení OKI od data dodání. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku, vady způsobené uživatelem, nebo z důvodu nesprávného používání zařízení. Záruční doba je stanovena na 24 měsíců. Po zaregistrování zařízení je záruční doba prodloužena na 36 měsíců. U vybraných zařízení, je záruční servis prováděn v místě instalace. K nahlášení záruční opravy využívá kupující e-mail prodejce reklamace@tiskarny-oki.cz. Je-li si kupující vědom (nebo měl a mohl si být vědom), že za vadu prodávající neodpovídá (např. z důvodu, že ji sám kupující způsobil), a přesto práva z odpovědnosti za vady uplatňuje, jdou náklady spojené s vyřízením reklamace k tíží kupujícího. U zařízení nelze uznat záruční závady, pokud pro dané zařízení byly použity neschválené náplně.Při reklamaci zboží musí být dodavateli doručeno reklamované zboží spolu se stručným popisem závady (v případě vady tisku přiložit vadný výtisk), záručním listem (pokud byl vystaven) a kopií prodejního dokladu. Neprokáže-li odběratel doklad o koupi zboží má právo dodavatel reklamaci odmítnout. K reklamaci lze přijmout zboží pouze v originálním nebo jiném vhodném obalu. Zboží zaslané k reklamaci poštou či jiným dopravcem musí být řádně zabezpečeno před případným dalším poškozením.

Veškeré údaje v elektronickém katalogu prodávajícího vč. obrázků jsou orientační. Závazné jsou pouze údaje uvedené na faktuře, dodacím listu a v technických specifikacích výrobce zboží.

Pokud je zboží předáváno dopravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží vykazující vady, sepíše s přepravcem Zápis o reklamaci zboží.

Pokud není obal poškozen, je kupující povinnen ihned po převzetí otevřít zásilku a překontrolovat zda zboží není poškozeno. Pokud ano, je povinnen nejpozději následující pracovní den po převzetí reklamovat u dopravce.

O reklamaci zásilky kupující neprodleně vyrozumí prodávajícího na e-mail reklamace@tiskarny-oki.cz.  Pokud není tento postup dodržen, nelze již poškození nebo chybějící zboží reklamovat (dopravci pozdější reklamace nepřijímají). Pokud je zboží nepoškozeno a množství souhlasí, je kupující povinnen bez zbytečného odkladu zkontrolovat zda souhlasí kódy zboží, typy a výrobní čísla s fakturou, dodacím listem a příp. objednávkou. Jakýkoliv rozdíl sdělí kupující prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. Ten na vlastní náklady zajistí vyřešení problému. Pokud není rozdíl v dodávce ohlášen kupujícím v uvedeném čase, nese případné vícenáklady s jeho vyřešením kupující.

 

 

 

 

Vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů od dodání.


V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na našem výdejním místě. Vrátit zboží lze však pouze tehdy, je-li zboží kompletní, včetně všech součástí, které byly kupujícímu dodány (návody, doplňky, záruční list atd.), v originálním balení a zboží i jeho náležitosti jsou bez nejmenších vad. V této lhůtě nelze vrátit zboží, které bylo používáno, tj. zařízení bylo nainstalováno a díky tomu je již dále neprodejné, nebo je prodejné pouze za předpokladu snížení původní prodejní ceny. Také nelze vrátit spotřební materiál, u kterého spotřebitel porušil originální obal nebo které je už nějakým způsobem použito a rovněž tak nelze vrátit dodávku softwarového vybavení (nebo zařízení se softwarovým vybavením), u kterého uživatel porušil obal.

 

Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy na e-mail info@tiskarny-oki.cz.  Zboží k vrácení nelze zaslat na dobírku. Prodávající vrátí spotřebiteli vynaložené finanční částky kromě skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží do 30 dnů od odstoupení.

 

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

 

 

 

 

 

Ochrana osobních údajů


Odběratel dobrovolně poskytuje své osobní údaje dodavateli a souhlasí s jejich zpracováním, uchováváním a evidencí za účelem uzavření obchodu s dodavatelem. Dodavatel neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutnému k řádnému plnění obchodu mezi odběratelem a dodavatelem. Osobní údaje odběratelů jsou zabezpečeny proti zneužití.